Phim lam chi linh: lam chi linh

Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc HD-VietSub Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc The Monkey King 3: Kingdom Of Women 2018
Vương Giả Xuất Kích Tập 6-VietSub Vương Giả Xuất Kích King Attack 2017
Giấc Mộng Của Đệ Đệ HD-VietSub Giấc Mộng Của Đệ Đệ Di Di's Dream 2017
Hướng Dẫn Sử dụng Đàn Ông HD-VietSub Hướng Dẫn Sử dụng Đàn Ông This Is Not What I Expected 2017
101 Lời Cầu Hôn HD-VietSub 101 Lời Cầu Hôn 101 Proposals 2013