Phim phung thieu phong: phung thieu phong

Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc HD-VietSub Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc The Monkey King 3: Kingdom Of Women 2018
Tây Du Ký 2: 3 Lần Đánh Bạch Cốt Tinh HD-VietSub Tây Du Ký 2: 3 Lần Đánh Bạch Cốt Tinh The Monkey King 2 2016
Cung tỏa tâm ngọc Full (39/39)-VietSub Cung tỏa tâm ngọc Palace: The Locked Heart Jade 2011
Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển Full (30/30)-VietSub Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển The Starry Night The Starry Sea 2016
Hồng Môn Yến HD-VietSub Hồng Môn Yến White Vengeance 2011
Họa Bì 2: Thuật Hồi Sinh HD-VietSub Họa Bì 2: Thuật Hồi Sinh Painted Skin 2: The Resurrection 2012