Phim quach phu thanh: quach phu thanh

Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc HD-VietSub Tây Du Ký: Nữ Nhi Quốc The Monkey King 3: Kingdom Of Women 2018
Mật Chiến HD-VietSub Mật Chiến Eternal Wave 2017
Trường Học Bá Vương HD-VietSub Trường Học Bá Vương Future Cops 1993
Náo Loạn HD-VietSub Náo Loạn Peace Breaker 2017
Tây Du Ký 2: 3 Lần Đánh Bạch Cốt Tinh HD-VietSub Tây Du Ký 2: 3 Lần Đánh Bạch Cốt Tinh The Monkey King 2 2016
Tây Du Ký 1: Đại Náo Thiên Cung HD-VietSub Tây Du Ký 1: Đại Náo Thiên Cung The Monkey King 1 2014
Kiếm Thế - Phong Vân 2 HD-VietSub Kiếm Thế - Phong Vân 2 The Storm Warriors 2 2009
Toàn thành giới bị HD-VietSub Toàn thành giới bị City Under Siege 2011